Reziliencia – „szupererő” avagy boldogulás nehézségek ellenére

Reziliencia – „szupererő” avagy boldogulás nehézségek ellenére

Reziliencia – „szupererő” avagy boldogulás nehézségek ellenére

 

Bizonyára sokan tudunk olyan személyekről, (vagy akár a jellemzés alapján magunkra is   ismerhetünk) akiknek életük során számos nehézséggel kellett szembenézniük, mégis tartalmas életet élnek, jól boldogulnak mindennapjaikban. Ők azok, akiknek ugyan nemcsak „nyerő lapokat” osztott az élet, ám úgy tűnik, mégis könnyedén megbirkóznak a problémákkal, felülemelkednek a látszólag reménytelen helyzeteken is. Akik olyanok, mint a nádszál a tomboló szélben: meghajlanak, de nem törnek meg. Első gondolatunk az is lehet, hogy a kedvezőtlen körülmények általában csökkentik a sikeresség valószínűségét, így némiképp ellentmondásos lehet, hogy vannak, akik a nehezített helyzetükből kiemelkednek, felülmúlják a háttértényezők alapján várható teljesítményüket. Vajon ezek az emberek hogyan tudnak megküzdeni a válsághelyzetekkel és még belső erőt is nyerni belőlük? Milyen „szuperképesség” szükséges ehhez?  Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az érintettek? Milyen környezeti tényezők befolyásolják e képességet? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresem a válaszokat alábbi cikkemben, melyben a reziliencia jelenségét mutatom be részletesebben.  

Mi a reziliencia?

resilience_2.jpg

E rejtélyes szupererő nem más, mint a lélektani rugalmasság, ellenállóképesség. A reziliens egyénre jellemző, hogy a hátráltató tényezők ellenére is jól alkalmazkodik. Mentálisan egészséges marad olyan körülmények között is, melyek esetében harmóniája veszélyeztetve van. Képes a váratlan, nehézségekkel teli szükséghelyzetből erényt kovácsolva megpillantani a lehetőségeket. A reziliencia egy univerzális képesség, ami lehetővé teszi, hogy a személy megelőzze, minimálisra csökkentse vagy teljesen legyőzze az őt ért megpróbáltatások káros hatásait. Tulajdonképpen olyan, akár egy védőpáncél, ami stabilitást nyújt és ellenállóvá tesz. A lélektanilag rugalmas egyén életútja különböző szakaszain más-más fejlődési feladatokkal szembesül, (például: fiatal felnőtt korban (19-29 év) a szülőkről való leválás, középső felnőttkorban (30-60 év) családalapítás és gyermeknevelés) melyek megoldására képes megfelelő stratégiákat használni.

A felnövekedése során azonban számos kockázati tényező merülhet fel, melyek veszélyt jelenthetnek az egészséges lelki fejlődésére.

Kockázati tényezők – a lelki egészég rizikói

Mik veszélyeztetik leginkább az egyén harmonikus fejlődését? Kockázati tényezőknek hívjuk azokat a környezeti faktorokat, vagy stresszforrásokat, amik növelik a viselkedési -és érzelmi problémák, illetve a pszichés betegségek kialakulásának esélyét. Az alábbi tényezők közül számos jellemző már a magzati léttől kezdve negatív hatást gyakorolhat az egyén fejlődésére:

 • Koraszülöttség, születés körüli problémák (pl. oxigénhiány)
 • Gyermekbántalmazás
 • Serdülőkorú anya által szült gyermek
 • Súlyos családi viszály, válás
 • A szülő(k) pszichés betegsége vagy szenvedélybetegsége (pl. alkoholizmus)
 • Anyagi biztonság hiánya, szegénység, szülő(k) munkanélkülisége
 • Közösségi trauma (pl. árvíz, egyéb természeti katasztrófa)

Védő tényezők – a kockázatok sikeres kivédése

Hogyan lesz a nehezített körülmények között felnövekvő gyermekből lelkileg egészséges felnőtt? Az akadályok sikeres legyőzésében segítséget nyújthatnak a védő tényezők, amik ellensúlyozzák vagy csökkentik a kockázati tényezők negatív hatásait. Kiegyensúlyozó szerepük van a káros következményekkel szemben, kulcsfontosságúak a reziliencia kialakulásában. E tényezők három nagy területet ölelnek fel, vannak egyénen belüli, családon belüli, valamint társadalmi közösségen belüli védő tényezők. Mindhárom terület más-más szempontból segíti a hátráltató helyzetből való kiemelkedést.

Egyénen belüli védő tényezők – a személyes védőpáncél

 • Csecsemőkorban könnyen megnyugtatható, nyugodt alaptermészet
 • Jó értelmi képességek, intelligencia: magas fokú figyelem és jó problémamegoldás
 • Pozitív énkép, én-hatékonyság és jó önértékelés: elfogadja tökéletlenségeit, de tisztában van képességeivel, tudatában van annak, hogy ő rendelkezik teste, elméje, érzései és cselekedetei fölött
 • Hit az élet értelmességében: a negatív eseményeket próbatételként értelmezi, amikkel érdemes megküzdeni
 • Optimizmus: váratlan helyzetek esetén érez magában annyi erőt, hogy megoldást keressen
 • Jó érzelemszabályozás: a haragot, szomorúságot, szorongást megfelelően kezeli
 • Ertékes készségek: tehetséges például sportban, zenében, művészeti vagy egyéb területeken
 • Jó humorérzék: áthidalja a nehéz helyzetekben jelentkező szorongást
 • Vonzó, magabiztos megjelenés: társas környezetéből pozitív visszajelzéseket vált ki.

Családon belüli védő tényezők – a biztonságos fészek

 • Stabil kapcsolat, biztonságos kötődés egy gondoskodó felnőttel (pl. szülővel, nagyszülővel, más rokonnal vagy ismerőssel): a fejlődő gyerek az évek során önmagába építi a felnőtt személy által nyújtott biztonságot, így lesz belőle óvodás és iskolás korban bátran kezdeményező, sikeres baráti kapcsolatokat kialakító fiatal és felnőtt -korában magabiztos, kihívásokkal szembenéző érett személy.
 • Irányító (autoritatív) szülői nevelés: a szülő megbízható, kiszámítható otthoni környezetet biztosít, egyértelmű szabályokat fogalmaz meg, gyerekével szemben magasak az elvárásai, mindemellett szeretetteljes és segítőkész. Lány gyerek esetében fontos a függetlenségének bátorítása, az érzelmi támogatás, illetve a túlvédő (gyermekét „a széltől is óvó”) szülői hozzáállás mellőzése. Fiú gyerekeknél a fokozottabb szülői felügyelet, erősebb kontroll, és az érzelmek kifejezésének bátorítása javallott.
 • A gyermekbe vetett hit: a család bátorítja és támogatja a gyermeket céljai elérésében.
 • Pozitív családi klíma: a szülők között alacsony a feszültség, könnyen kezelik a felmerülő konfliktusokat
 • Szervezett otthoni környezet: napi rutin követése, ami biztonságot nyújt a gyermek számára, családi szerepek leosztása, ami segít eligazodni a feladatokban
 • A szülők magasabb iskolai végzettsége: biztonságosabb anyagi körülmények megteremtését segíti elő

Társadalmi közösségen belüli védő tényezők – a megtartó háló

 • Motiváló iskola: a pedagógusok személyének ösztönző ereje segíti a gyermeket a hatékony tanulásban, egy jól szervezett osztály pedig a közösségi élmény megélését adja. Emellett az intézmény biztosíthat olyan eszközöket is, amik otthon nem hozzáférhetők a gyerek számára (pl. sporteszközök).
 • Értékes baráti kapcsolatok: elfogadást és támogatást biztosítanak a fiatal számára.
 • Tagság klubokban, szervezetekben: szervezik a szabadidő hasznos eltöltését, segítik a tehetség kibontakozását (például: sportkörök)
 • Biztonságos lakókörnyezet: a könnyen elérhető egészségügyi szolgáltatások, hatékony közbiztonság és megfelelő szociális szolgáltatások külső védelmi vonalként járulnak hozzá az egyén biztonság-érzetéhez

Hogyan támogatható a reziliens magatartásforma kialakulása és érvényesülése?

Mind az intézmények, mind a szülők és családtagok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a reziliencia ne egy ritkaságnak számító, kevés személyre jellemző képesség legyen, hanem lehetőség szerint minél több nehéz körülményekkel szembesülő gyermek esélyt kapjon egy sikeres, kihívásokkal megküzdeni képes felnőtt-létre.

A szülők és családtagok által közvetített üzenetek fontossága – mit érdemes tudatosítani a gyermekünkben?

 • A negatív érzések nem tartanak örökké, ezeknek az a célja, hogy változtassunk valamit az eddigi stratégiánkon.
 • Nincs egyedül a gondjaival: átmeneti nehézségekkel és kihívásokkal mindannyian találkozunk, ezek életünk részei.
 • A váratlan eseményeket tekintsék problémának, amikre mindig lehet megoldást találni, és érdemes több perspektívából is áttekinteni.
 • A humor értékes feszültségoldó, erőt ad átlendülni a nehéz helyzeteken.
 • Vállaljunk felelősséget tetteinkért és küzdjünk kitartóan céljainkért.
 • Mindig lesznek olyan személyek, akikre számíthatnak, akik pozitív, megértő és elfogadó környezetet biztosítanak a nehéz élethelyzetekben is.

Összességében elmondható, hogy a reziliencia kialakulása egy hosszú és összetett folyamat végeredménye, szinte nem is lehet elég korán elkezdeni a kockázatok csökkentését, a negatív folyamatok megelőzését és az érintett személy támogatását. Ám minél több a megfelelően kidolgozott, reziliencia kialakulását támogató stratégia, annál nagyobb az esély rá, hogy növekedjen a nehézségekkel sikeresen megküzdő, hétköznapi „szuperhősök” száma.

 

Forrás:

 • Ceglédi Tímea: Reziliens életutak
 • Kádár Annamária: saját sorsot varázsolni – a reziliencia, a rugalmas alkalmazkodóképesség, mint hétköznapi mágia
 • Kiss Enikő Csilla: A lelki ellenállóképesség, a reziliencia jelensége a pszichológiában
 • Masten & Obradović: Competence and resilience in development

A cikk szerzője Móra Katalin, pszichológus

Facebook Comments